به وبلاگ آموزشی بهنام خوش آمدید

هدف اصلی این وبلاگ آموزش های کلی کامپیوتر به زبان ساده می باشد

نمونه سوالات رایانه کار درجه 2
نویسنده : بهنام قادری - ساعت ٩:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٩
 

نمونه سوالات تئوری وعملی رایانه کار درجه 2

 

مبانی

1-به نتایج حاصل از پردازش داده ها چه می گویند؟
الف) اطلاع                                ب)داده ها        ج)پردازش      د) اطلاعات

2-به اجزای قابل لمس و فیزیکی کامپیوتر چه میگویند؟
الف)سخت افزار     ب)نرم افزار           ج)میان افزار                      د)برنامه

3-در نسل دوم کامپیوترها از کدام عنصر الکترونیکی استفاده شد؟
الف)ترانزیستور            ب)IC            ج)لامپ خلاء        د)مدارات مجتمع

4-کدام یک از گزینه های زیر جزء دستگاههای خروجی می باشد؟
الف)صفحه کلید-ماوس-صفحه نمایش                ب)ماوس اسکنر-قلم نوری                     
  ج)صفحه کلید-چاپگر-اسکنر                        د)رسام-صفحه نمایش-چاپگر

5-فرق rom  وram  چیست؟
الف)ram از نوع نیمه هادی و rom از نوع مغناطیسی است
 ب)rom فقط خواندنی است ولیram فقط نوشتنی است
ج) rom فقط خواندنی است ولیram خواندنی و نوشتنی است
 د) فرقی ندارد

Dos

6-فایلهای اجرایی  در سیستم عامل Dos چه پسوندی دارند؟
الف)Com,Exe,Bat         ب)Com,Exe,Sys
    ج)Exe,Bat,Sys      د)COM,EXE,DAT

7-حداکثر تعداد کاراکترهای نام فایل در سیستم عامل ms-dos چند کاراکتر است؟
الف)8 کاراکتر           ب)11 کاراکتر    ج)3 کاراکتر                     د)12 کاراکتر

8-برای  تغییر فهرست جاری از چه فرمانی استفاده می شود؟
الف)Copy con              ب)Rd              ج)cd                       د)md

9-حاصل اجرای فرمان C:\>Prompt $p$g چیست؟
الف)C:\>                ب)<      ج)<>             د)<<$p>>

10-برای انتقال  فایل از چه فرمانی استفاده می شود؟
الف)xcOPY               ب)mOVE  ج) COPY                          د)COPY CON

11-توسط کدام فرمان زیر می توان از فایلهای فهرست Test خصلت خواندنی و پنهان را گرفت؟
الف)Attrib +h +r \test\*.*                              ب)Attrib \test\*.* +H +r
ج)Attrib \test+h +r                                        د) Attrib \test\*.* -h –r

win xp

12- برای راه اندازی مجدد سیستم و خارج شدن از محیط ویندوز از  …………… استفاده می کنیم.
الف ) Log off      ب )Stand by   ج ) Shut down              د ) ResTART

13-برای انتقال اجزاء انتخاب شده به حافظه موقت کدام گزینه مناسب می باشد؟
الف)copy            ب)c ut                  ج)paste                        د)select     

14- برای کپی کردن یک فایل یا گروهی از فایلها کدام کلید ترکیبی مناسب است ؟
الف) Ctrl + X           ب) Ctrl +V           ج) Alt + C               د) Ctrl + C

15- برای مرتب کردن آیکن های روی دسک تاپ کدام گزینه مناسب است ؟
الف)  Active Desktop       ب) Refresh   
ج) Arrange Icons                د)Toolbars

16- برای انتخاب فایلها به صورت پراکنده کدام عمل مناسب است؟
الف) فشار دادن کلید  Shift  و اشاره ماوس       ب) فشار دادن کلید Ctrl  و کلیک ماوس
ج ) فشار دادن کلید  Alt و کلیک ماوس                 د)فشاردادن کلیدهای ترکیبی CTRL+A

17-برای جابجایی پنجره ها روی دسک تاپ از چه فرمانی استفاده می شود؟
الف)restore           ب) size            ج)maximize                       د)move

18- برای اجرا کردن برنامه ها و باز کردن مدارک از طریق منوی شروع کدام گزینه مناسب است؟
الف)FIND                 ب)RUN               ج)SETTING           د)FAVORITRES

19- نواری که در پایین پنجره My computer در محیط ویندوز چه نام دارد؟
الف)نوار عنوان                   ب)نوار وضعیت    ج)نوار آدرس         د)نوار وظیفه

20-کدام گزینه در منوی شروع برنامه های نصب شده در محیط ویندوز را نمایش می دهد؟
الف)setting            ب)             run ج) programs       د) documents

21-برای تغییر تصویر پس زمینه صفحه نمایش کدام گزینه مناسب است؟
الف) screen saver                          ب) appearance
ج) background                              د) setting

22-برای تغییر نام فایلها و پوشه ها از چه فرمانی در ویندوز استفاده می شود؟
الف) RENAME                ب) NEW        ج)DELETE             د)PROPERTIES

23-برای ایجاد میانبر از برنامه ها روی صفحه دسک تاپ از چه گزینه ای در منوی راست کلیک استفاده می شود؟
الف)COPY                       ب) PROPERTIES                  
 ج) CREATE SHORTCUT                  د)NEWFOLDER

word

24-کدام فرمان زیر برای ذخیره کردن سند با نامی دیگر بکار می رود؟
الف)Save as       ب)Save          ج)Save as HTML          د)Save In

25-پسونداسنادی که در محیط Word ذخیره میشود چیست؟
الف)Dot                          ب)Gif                ج)Xls                           د)Doc

26-کدام کلید ترکیبی زیر برای تبدیل متن از حالت لاتین به فارسی بکار می رود؟
الف)Alt+Shift  سمت چپ              ب)Alt+Shift ‌ سمت راست
ج)Ctrl+Shift  سمت چپ                د)موارد الف و ج

27-برای افزایش اندازه قلم کدام کلید ترکیبی مناسب است؟
الف)Ctrl+]             ب)Ctrl+[         ج)shift+[                            د)Shift+]

 

اکسل

28-....... باعث می شود که متن نوشته شده در سل طوری تغییر اندازه داده شود تا در طول سل قرار گیرد؟
الف
) Wrap text                        ب) Merge cells                ج- Shrink to fit             د) هیچکدام

29-جهت پر کردن خودکار چند خانه از کدام گزینه استفاده می شود؟
الف
) Edit\Fill                ب) Insert\Function          ج) Format\Slyle         د) هیچکدام

30-جهت تعیین پس زمینه از کدام تب Format\Cells   استفاده می شود ؟
الف
) Pattern                   ب) Border        ج) Font     د) Number

پاورپوینت

31- جهت باز کردن فایل قدیم از گزینه -------
الف) new              ب) open            ج) save   as                  د) save

32- گزینه   pase   در کدام منو قرار دارد؟
الف)  edit ب) save            ج) file              د) format

33- جهت خروج از برنامه از --------
الف ) close           ب) exit             ج) alt+f4         د) همه موارد

اکسس

34- فیلدی که در یک جدول به عنوان فیلد کلید اصلی باشد اگر در جدول دیگر بکار برده شود چه نام دارد؟
الف
-فیلد کاندید                    ب-فیلد خارجی                              ج-فیلد ترکیبی                   د-فیلد کلید

35-اساسی ترین شی در هر بانک اطلاعاتی که محل ذخیره داده ها می باشد چه نام دارد؟
الف
- Table                                    ب-Query                       ج-Form              د-Report

36پسوند فایل بانک اطلاعاتی در Access چیست؟
الف
-dmb                            ب-bmd                           ج-mdb               د-mbd

37- هر جدول در Access حداکثر چند فیلد می تواند داشته باشد؟
الف
-32                  ب-64                             ج-128                            د-255   

-Which of the following options is an application?38
a)Desktop folder
b)Storage device
c)word processor

-Regional and language options is in . . . . . . . . . . .  by default.39
a)Accessories
b)Control Panel
c)All Programs Menu

40- انتقال به حافظه موقت را اصطلاحا .... و کپی به حافظه موقت را اصطلاحا .... و کپی از حافظه موقت به محل مورد نظر را اصطلاحات .... می گویند؟
الف)
past,copy,cut  ب) paste,cut,copy      
ج)
  copy,cut,paste             د) copy,paste,cut

 

 

41-برای بازدید وب سایت موتور جستجوی Google فارسی ، از کدام URL استفاده می کنید؟

الف)www.google.com                              ب)www.go.com/fa

ج)www.google.org/fa                              د)www.google.com/fa

42-کدام پوشه پیام های آماده ارسال را نگهداری می کند؟

الف)Inbox           ب)Outbox ج)Sent item     د)Drafts

43-کدام فرمان برای ارجاع پیام دریافت شده به همراه برخی توضیحات به شخص ثالث قابل استفاده است؟

الف)Reply           ب)Reply to all      ج)Forward          )Forward ti all

44-آدرس دریافت کنندگان رونوشت کاربنی در کدام کادر آدرس قرار می گیرند؟

الف)Bcc              ب)CC                 ج)To                 د)Subject

45-کدام گزینه بیانگر سرعت مودم در هنگام اتصال به اینترنت می باشد؟

الف)کیلوبیت در ثانیه                                    ب)کیلوبایت درثانیه

ج)مگاهرتز                                                د)مگابیت در ثانیه

سوالات ویروسهای کامپیوتری

46-در پنجره VirusScan Summary در برنامه McAfee کدام گزینه تعداد ویروسهای پیدا شده را گزارش  می دهد؟

الف)Detected      ب)Scanned ج)Cleaned      د)Quarantined

47-اگر رکورد راه انداز اصلی دیسک سخت آلوده باشد با استفاده از فرمان . . . . . . . . به همراه سوییچ . . . . . . .  می توانید ویروس این ناحیه را از بین ببرید؟

الف)/MBR-SYS                             ب)/MRB-FORMAT

ج)/MBR-BOOT                             د)/MBR-FDISK